Автор: Трембовецька Світлана Олегівна

Реформи в освіті змушують нас вдосконалювати форми і методи викладання, шукати ефективні форми представлення педагогічної і науково-методичної діяльності викладача. Однією з таких форм може стати «Портфоліо педагога», популярне в різних системах освіти.
Мета портфоліо:
• презентувати результати навчально-виховної роботи для оцінки своєї професійної компетентності;
• здійснити аналіз, узагальнення та систематизацію педагогічного досвіду;
• систематизувати навчальні матеріали і напрацювання для демонстрації адміністрації закладу та представлення під час атестації;
• фіксувати зміни й зростання за певний час;
• сформувати план подальшого професійного зростання.
Отже, це не просто автоматична фіксація здобутків впродовж атестаційного періоду, це засіб діагностики та метод оцінки професіоналізму педагога, що дозволяє продемонструвати усі досягнення викладача, замінюючи акцент з оцінки на самооцінку. Це і форма рефлексії, що дозволяє проаналізувати власну педагогічну діяльність, здійснити якісну оцінку результату і побудувати план подальшої роботи, підвищити її ефективність. Портфоліо – це інструмент для моніторингу професійного зростання педагога.
Портфоліо поділяються за метою створення та носіями інформації.

Завантажити матеріал