Автор: Зубова Віта Володимирівна

Мета:

Навчальна: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми. Ознайомити з новими ЛО та закріпити їх уживання в усному мовленні.

Практична: Тренувати у читанні та аудіюванні. Навчати вживати стверджувальні та заперечні речення з модальним дієсловом «саn». Удосконалювати навички читання та розуміння прочитаного.

Розвивальна: Продовжувати розвивати вміння діалогічного та монологічного мовлення. Продовжувати формувати навички письма. Тренувати пам’ять та увагу.

Виховна: Виховувати вміння співпрацювати під час парної та групової роботи.

 

Завантажити матеріал