Автор: Гордієнко Наталія Павлівна

Сучасні економічні та соціально-політичні умови потребують працівника «нового типу», професійно і соціально мобільного, такого, який має глибокі професійні знання з інтегрованих професій, володіє економічними і правовими знаннями, здатний до технічної та соціальної творчості, самовдосконалення, готовий до роботи при різних формах організації праці та виробництва в умовах конкуренції. Тож перед професійно-технічною освітою постало нове завдання – підготовка конкурентоспроможного на ринку праці висококваліфікованого робітника, здатного самостійно отримувати знання і застосовувати їх в мінливих соціально-економічних умовах.

Завантажити матеріал