Автор: Панкрашова Людмила Миколаївна

Освіта завжди відповідала на виклики сучасності. Тож природно, що сьогодні, коли наша держава відстоює свої єдність і цілісність, проблема виховання громадянина набула особливої актуальності. Важливою передумовою цього процесу є формування в особистості школяра соціально значущих аксіологічних (ціннісних) орієнтирів. Аксіологічні засади компетентнісного підходу визначені в Національній доктрині розвитку освіти, Законі України «Про загальну середню освіту» та в чинному Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, де наголошується на формування особистості учня на основі загальнолюдських, національних цінностей. Як засвідчує практика, підґрунтям громадянськості мають бути демократичні погляди, переконання, почуття, поведінка, вчинки, єдність слова й діла, які вплинуть на формування ціннісної системи учнів, а, значить, на повсякденні думки та форми поведінки.

Завантажити матеріал