15 лютого 2016 р. у НПУ ім. М. П. Драгоманова відбувся круглий стіл на тему «Система освіти України: терміни і визначення».

Організатори заходу: Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Інститут екології економіки і права.

Співорганізатори: Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України, Федерація роботодавців України, Міжнародна асоціація позашкільної освіти (МАПО), Федерація металургів України, Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України, Національний центр «Мала академія наук України».

Інформаційні партнери заходу: газета «Позашкілля» видавництва «Шкільний світ», освітній портал «Педагогічна преса», газета «Освіта України» та ін.

 

Основні напрями та питання для обговорення

  1. Освіта України як система

Яким є чинне українське та міжнародне законодавство у сфері забезпечення прав на освіту? Чи повинна сучасна освіта України розглядатися як система і яким є запит на реформування? Яким є зміст понять «освіта», «система освіти», «структура освіти»? Чи має сучасна структура освіти включати дошкільну освіту, повну загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійну освіту, вищу освіту, освіту дорослих?

  1. Нові поняття і визначення сучасної системи освіти України: «формальна», «неформальна», «інформальна»

У яких чинних нормативних документах України представлено поняття «формальна», «неформальна», «інформальна освіта»? Наукові дослідження українських учених щодо обґрунтування понять «формальна», «неформальна», «інформальна освіта»? Європейський досвід та практика щодо визначення понять «формальна», «неформальна», «інформальна освіта»? Формальна, неформальна, інформальна освіта — це вид, рівень, тип тощо?

  1. Терміни та їх визначення в проекті нової редакції Закону України «Про освіту»

У чому полягає необхідність розробки і введення нових понять та визначень? Що введення нових термінів дасть освіті й учасникам освітнього процесу (дитині, учню, студенту, педагогу, батькам, роботодавцям)? Як визнавати результати освіти, отримані в різних формах навчання? Чи вплине нова термінологія на ринок праці? Чи можна щодо дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти застосовувати поняття «кваліфікація»? Наскільки доцільно співвідносити дошкільну, загальну середню і позашкільну освіту з Національною рамкою кваліфікацій?

 

Відкриття круглого столу відбулося під керівництвом Андрущенка Віктора Петровича, ректора НПУ імені М. П. Драгоманова, академіка НАПН України, чл.-кор. НАН України, президента Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, доктора філософських наук, професора.

Учасниками круглого столу стали педагогічні працівники навчальних закладів України, науковці, громадські діячі, студенти ВНЗ, представники Федерації роботодавців України, юристи, які заслухали виступи фахівців галузі освіти і науки України та взяли участь в обговоренні.

На засіданні виступили: Гриневич Лілія Михайлівна, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, канд. пед. наук, професор; Кремень Василь Григорович, президент НАПН України, академік НАН і НАПН України, д. філос. наук, професор; Середницька Алла Дмитрівна, начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України; Гурак Руслан Васильович, голова Державної інспекції навчальних закладів України, канд. юрид. наук, професор; Яцунь Олександр Михайлович, голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України; Биковська Олена Володимирівна, ректор Інституту екології, економіки і права, зав. кафедри позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, д. пед. наук, професор, президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (МАПО); Костицький Михайло Васильович, чл.-кор. НАПН України, академік НАПрН України, колишній суддя Конституційного суду України, д. юрид. наук, професор, та ін.

Зокрема, Лілія Гриневич зауважила, що «термінологічна база в проекті закону «Про освіту» суттєво оновлена, тому потрібно пройти по кожному терміну. Водночас треба пам’ятати, що разом із тим триває робота над оновленням Конституції…І нове освітнє законодавство повинно відображати всі зміни, які суспільство може погодити для внесення їх до статті закону…». Також вона зазначила, що «ми повинні стати частиною європейського освітнього простору і, відповідно, ті правила і стандартизовані підходи, які існують в освітньому просторі різних країн і які є спільними, ми повинні чітко розуміти, навіть якщо ми їх не застосовуємо термінологічно, то ми маємо бути зрозумілими: де ми знаходимося, на якому рівні Рамки класифікації відповідно до міжнародної стандартної класифікації освіти».

 

  1. S. Зустріч за круглим столом була насиченою та цікавою. За підсумками було укладено резолюційну заяву, яку подано на розгляд Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Залишається сподіватися, що всі пропозиції буде опрацьовано робочими групами та враховано в новій редакції закону «Про освіту».

Головне, на мою думку, щоб урешті-решт юридична частина «порозумілася» з науковою термінологією та визначеннями, які не просто будуть красивими назвами, а справді змінять зміст самої системи, удосконалять те краще, що в ній є, візьмуть потрібні й дієві речі з кращих європейських зразків та відкинуть усе зайве й неефективне. Адже освітнє законодавство створюється не на 1, не на 5 чи 10 років. Знову ж таки сподіватимемося…  

IMG_3562 IMG_3561

 

IMG_3560

Підготувала редактор Олена КАЛЮЖНА