Автор: Мельникова Наталія Павлівна

Дана методична розробка містить результати анкетування учнів та вчителів про використання соціального Інтернет – сервісу Padlet, рекомендації щодо використання даного мультимедійного ресурсу для поглиблення знань з англійської мови, сприяння розширенню кругозору, спрямування діяльності учнів на розвиток творчої активності, духовно-етичної сфери, естетичних смаків; результати досліджень по формуванню мотивів навчально-пізнавальної активності учнів та підвищенню їх мотивації до вивчення мови і культури англомовних країн в позаурочний час шляхом роботи з даним Інтернет сервісом.

Отримані результати дослідження можуть бути використані, як вчителями англійської мови при організації і проведенні урочної та позаурочної роботи з предмету, так і батьками для розвитку зацікавленості дітей до вивчення іноземної мови.

Завантажити матеріал