Автор: Сопрук Катерина Панасівна

Широко використовувати інформаційні технології доцільно на уроках узагальнення і систематизації знань з теми. Тут можна дати учням індивідуальні завдання по розв’язуванню задач, розв’язок яких оформити за допомогою комп’ютерних програм, підготувати презентації, показати відеофільм, провести комп’ютерне тестування. За зразком, який наведено нижче можна розв’язувати задачі з фізики, хімії, біології, економіки.

Завантажити матеріал