Автор: Пічкур Тетяна Сергіївна

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ:

  • Словесні – розповідь, пояснення , бесіда, інструктаж;
  • Наочні – ілюстрація, демонстрація;
  • Практичні – вправи, показ трудових прийомів;
  • Активні – метод «Ланцюжка» з використанням ІКТ, метод презентації, метод демонстрації навчального відеофільму, метод проблемного навчання, частково пошуковий.

Завантажити матеріали