Автор: Витрикуш Ірина Віталіївна

 

Шляхи розвитку навчального процесу в Україні на найближчі роки та на перспективу, що визначені в Національній доктрині розвитку освіти, передбачають її ґрунтовне реформування в напрямку впровадження в практику особистісного зорієнтованого підходу. Розв’язати цю проблему можна за умови, якщо навчально-виховний процес у школі буде спрямовано на розвиток пізнавальної активності школярів, їх самостійності, творчих можливостей.

Завантажити матеріал

Завантажити презентацію