Автор: Коваль Наталія Олександрівна

Мета:

  • узагальнити й систематизувати теоретичний матеріал з розділу «Займенник», сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми;
  • удосконалювати орфографічні вміння й навички;
  • розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання;
  • удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати, редагувати тощо;
  • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини.
  • Внутрішньо предметні зв’язки:
  • Культура мовлення і стилістика: уживання займенників для зв’язку речень у тексті;
  • Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати деформоване висловлювання, уставляючи потрібні за змістом займенники.
  • Тип уроку: урок узагальнення й систематизації вивченого.

Обладнання : мультимедійна дошка, підручники, зошити, карти з індивідуальними завданнями, картки-цікавинки, схеми «Асоціативний кущ»

Завантажити матеріал

Картки

Презентація