Автор: Малик Олена Миколаївна

В останні роки у зв’язку з курсом на модернізацію української освіти в системах середньої та вищої школи України відбувається впровадження нових ефективних методів навчання, в тому числі і кейс-методу.

Проблема впровадження кейс-методу в практику шкільної та вищої професійної освіти в даний час є досить актуальною, що зумовлено двома тенденціями:

  • перша випливає із загальної спрямованості розвитку освіти, його орієнтації не тільки на отримання конкретних знань, а й на формування компетентностей, умінь і навичок розумової діяльності, розвиток здібностей особистості, серед яких особлива увага приділяється здатності до навчання, вмінню переробляти величезні масиви інформації

Завантажити матеріал