Автор: Булах Марина Василівна

Мета: сприяти розвитку вмінь прогнозувати свої життєві перспективи; визначати ті знання, вміння та навички, що необхідні для досягнення мети; формувати вміння брати відповідальність за свої дії, за своє майбутнє; виховувати самостійність, культуру мовлення.

Ресурсне забезпечення: фломастери, кольорові олівці, аркуші паперу ф. А4, плакат «Валіза», мультимедійний центр.
Завантажити матеріал

Завантажити презентацію