Автор: Кравець Тетяна Вікторівна

Мета:

Навчальна:

  • перевірити якість засвоєння учнями основних понять з теми графічний редактор;
  • перевірити набуті учнями практичні навички при роботі у графічному редакторі, користуванні інструментами графічного редактора.

Виховна:

  • виховати у учнів пунктуальність і уважність;
  • виховати у дитини творче сприйняття світу;

Розвивальна:

  • розвинути творчі, здібності дитини, художній смак і творчу уяву;
  • розвинути пізнавальний інтерес, вміння самостійно працювати;
  • розвинути в учнів уміння систематизувати одержані знання.

Тип уроку: урок перевірки і корекції знань, умінь та навичок.

Форма проведення уроку: практична робота.

Завантажити матеріал

Завантажити презентацію