Автор: Волощук Ольга Володимирівна

Мета: підвищення пізнавальної активності учнів, популяризація хімічних знань, розширення загальної ерудиції, демонстрація міжпредметних звʼязків хімії та біології; вдосконалити логічне, аналітичне й порівняльне мислення, формувати навички роботи в команді та вміння застосовувати знання; вдосконалювати світоглядні переконання, формувати самостійність і наполегливість під час розвʼязування певних завдань, виховувати інтерес до самоосвіти.

КМЗ: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, картки з завданнями

Завантажити матеріал