Автор: Пачків Оксана В’ячеславівна

Мета: з’ясувати місце поеми „Мойсей” у творчій спадщині Івана  Франка, ознайомити учнів із історією написання, змістом, образами та проблематикою твору;  поглибити відомості з теорії літератури про жанр поеми, про  терцини як класичну строфу; висвітлити прихований філософський зміст поеми,  зробити проекцію на сучасність, з’ясувати актуальність твору;   обмінятись досвідом із застосування новітніх методів і прийомів творчого розвитку учнів на уроках літератури; ефективно реалізувати міжпредметні зв’язки відповідно до теми заняття;

розвивати навички аналізу художнього твору, мистецтво декламувати та виразно відтворювати художній текст;

виховувати в учнів почуття патріотизму, причетності до історичного шляху своєї нації; виховувати небайдужість до долі Батьківщини; формувати естетичні та літературні смаки.

Завантажити матеріал

Презентація 1

Презентація 2

Презентація 3