Автор: Демчук Марія Федорівна

Одним із засобів розвитку пізнавальної активності учнів є розширення форм самостійної роботи, а також міжпредметних зв’язків. Залежно від того,   якою мірою учень бере участь у пошуку інформації, її обробці, аналізі і формується зацікавленість до навчання.

Завантажити матеріал