Автор: Бабич Марина Миколаївна

Навчальна програма факультативу «Підготовка до ЗНО. Історія України» варіативної складової навчального плану на 2015/2016 – 2016/2017 н.р. розраховані на викладання протягом двох років у 10 та 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Тематичний план для 10 класу складається з 17 розділів, для 11 класу – з 14. Для реалізації програми рекомендована наступна кількість годин: 10 клас – 35 годин (1 година на тиждень), 11 клас – 35 годин (1 година на тиждень).

Завантажити матеріал

Мета:
Оперувати поняттями та термінами: «історичні джерела», «археологія», «археологічна культура», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «енеоліт», «бронзовий вік», «ранній залізний вік», «колонізація».
Позначати на картосхемі: місця основних стоянок людей кам’яного віку на теренах сучасної України; території розселення трипільців, кіммерійців, скіфів і сарматів, місце розташування античних міст – колоній Північного Причорномор’я та Криму, напрямки розселення слов’ян під час Великого переселення народів.
Характеризувати суспільне, господарське та духовне життя носіїв трипільської культури суспільне, господарське та духовне життя носіїв кіммерійців, скіфів, давніх слов’ян.
Визначати риси неолітичної революції; причини та наслідки занепаду Великої Скіфії; особливості грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму.
Пояснювати у чому наслідки та значення Великого розселення слов’ян.
Завантажити матеріал