Автор: Логоша Олександр Сергійович

Успіх для здійснення економічних, політичних і соціальних перетворень у суспільстві неможливий без реального удосконалення системи освіти взагалі та фізичного виховання зокрема. Прогрес у розвитку науки і техніки також у багатьох аспектах визначається ефективністю систем освіти. Недалекоглядне ставлення до потреб народної освіти в країні, яке спостерігалося, на жаль, протягом тривалого періоду, призвело до значних негативних наслідків, і подальша затримка перетворень у цій галузі може стати гальмом усіх реформ, які відбуваються в Україні і які, перш за все, будуть наштовхуватись на інтелектуальну непідготовленість народу.

Завантажити матеріал