Автор: Ступачук Віра Володимирівна

Аналіз проведених досліджень основних процесів пам’яті учнів молодших класів приводить до висновку, що 10% учнів слабо оволодівають процесами запам’ятовування: збереження, відтворення навчального матеріалу. Спостерігається заторможеність процесів сприймання, не вміння сконцентровувати увагу на завданні. Від якості засвоєння навчального матеріалу залежить успішність учнів в школі. Тому виникла необхідність тренувати і розвивати основні психічні процеси школярів: пам’ять, мислення, увагу, сприймання, уявлення. А для цього учням самостійно потрібно навчитися здійснювати вольові зусилля над собою, навчитися самоконтролю. Формування засобів самоконтролю сприяє удосконаленню процесу розвитку довільності психічної діяльності учнів.

Завантажити матеріал