Автор: Єфименко Олена Анатоліївна

Нині Україна переживає складний період становлення незалежності [3]. Громадяни країни опинилися в осередку суспільно-історичних змін.  Останні події  «показали значення і велику цінність окремої особистості, її роль… . Одночасно стала очевидною необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги як окремим людям, так і цілим соціальним групам» [12, 5]. Активними свідками процесів, що відбуваються у суспільстві,  є діти, а криза, яка  панує в країні,  – безпосередньо впливає на батьків [12].

Завантажити матеріал