Автор: Дяченко Тетяна Олександрівна

Основна дидактична мета уроку:

  • застосувати в процесі уроку отримані базові знання з тем «Технологія приготування прісного тіста»
  • сформувати первинні знання та уміння з приготування прісного тіста та формування вареників з різними фаршами
  • систематизувати і удосконалити набуті знання і уміння з теми уроку;
  • закріпити набуті знання, отримані уміння та сформовані первинні навички в процесі уроку;
  • розвивати в учнів логічність, здатність аналітично мислити в процесі комплексного застосування набутих умінь та навичок у професійній діяльності;
  • виховувати в учнів зацікавленість, допитливість, бажання навчитись, творче ставлення до майбутньої професії.

Завантажити матеріал

Завантажити матеріал