Автор: Науменко Світлана Федорівна

Тема уроку: Оформлення внутрішньо-магазинних вітрин в кондитерському відділі.

Основна дидактична мета уроку:

  • застосувати в процесі уроку отримані базові теоретичні знання з тем «Види вітрин. Загальні правила оформлення вітрин»
  • сформувати первинні знання та уміння з оформлення внутрішньо-магазинних вітрин в кондитерському відділі;
  • закріпити набуті знання, практичні уміння в процесі уроку;
  • розвивати в учнів логічність, здатність аналітично та критично мислити;
  • виховувати в учнів творче ставлення до праці та майбутньої професії, зацікавленість, допитливість, бажання навчатись та творче ставлення до праці та майбутньої професії.

Завантажити матеріал