Автор: Краснікова Ірина Сергіївна

Святкова атмосфера, красота оформлення приміщень, одягу, гарно вибра­ний репертуар, яскравість виступів дітей – все це важливі фактори естетичного
виховання. Видатний педагог С. Ф. Русова, яка розробляла основи національної освіти, писала: “В кожнім святі треба єднати народне, національне, фольклорне з загальнокультурним і додавати щось естетичне, прекрасне, радісне, веселе” . На думку В. Д. Ушинського, свята зими, весни, літа та осені, які пробуджують по­етичні почуття дітей, викликають радісні емоції, знайомлять з народними тради­ціями – важливий зміст естетичного виховання.
Завантажити матеріал