Автор: Коваль Ірина Юріівна

Професійно-технічна освіта як складова частина системи освіти України спрямована на формування в учнів професійних знань, умінь, навичок, розвиток їхньої духовності, культури, відповідного технічного, технологічного, економічного, професійного мислення.

Глобальні процеси, швидка зміна технологій, перехід до постіндустріального інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, – усе це зумовлює розвиток людини як головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу. Для досягнення цієї мети потрібна модернізація освітньої галузі.

 

Завантажити матеріал