Автори: Лисенко Марина Миколаївна, Маляренко Олена Іванівна

Мета уроку:

1). Систематизувати і поглибити теоретичні знання учнів з даної теми. Орієнтувати учнів на знаходження і вивчення різних зв’язків між фізичними і математичними поняттями.

2). Удосконалити вміння та навички учнів розв’язувати задачі на застосування похідної, продовжити підготовку до контрольної  роботи. Стимулювати пізнавальну діяльність, сприяти формуванню і розвитку системних знань, колективних і особистих відносин. Розвивати мовленнєві і пізнавальні здібності з іноземних мов, готовність до комунікації;

3). Ознайомити учнів із історичним матеріалом зв’язаним з поняттям „похідна”. Ознайомити учнів з лексикою з теми «Похідна та її застосування» та здійснювати переклад текстів. Формування вмінь застосовувати свої знання з іноземних мов.

4) Виховувати працьовитість, зібраність, організованість, старанність, відповідальність. Виховувати здатність чітко організовувати самостійну і групову роботу. Виховувати в учнів інтерес та повагу до математичних наук, іноземних мов. Виховання потреби в практичному застосуванні іноземної мови.

Завантажити матеріал

Завантажити додаток