Автор: Кондзера Світлана Володимирівна

Характеристика теми і навчально-виховна мета вступного інструктажу

 

Економічні реформи в Україні висувають нові, високі вимоги до професійної підготовки фахівців в сфері торгівлі, а тому перед професійною освітою стоїть завдання не тільки задовольняти потреби у висококваліфікованих фахівцях, яка б відповідала рівню розвитку сучасних магазинів, а й сформувати досвідченого, комунікабельного, конкурентоспроможного робітника на ринку праці, який має високі професійні навички. Ось чому дуже важливо, щоб в училищі учні не тільки здобули теоретичні знання, а й навчилися їх використовувати на підприємствах торгівлі. Торгівля потребує професійних фахівців, відповідно до сучасних вимог в організації торговельного обслуговування населення. Роздрібна торгівля здійснює продаж товарів, тому одним із основних етапів торгово-технологічного процесу є підготовка робочого місця та товарів до продажу, розміщення та викладка. Цей етап має велике значення для раціоналізації процесу продажу товарів і впровадження прогресивних методів, підвищення рівня культури обслуговування покупців, збільшує товарообіг, скорочує час на обслуговування покупців. Підготовка — це комплекс операцій, які виконуються з товаром у магазині перед поданням його у торговий зал (до місць продажу). Характер і обсяги операцій цього комплексу визначаються складністю асортименту товарів, властивостями окремих товарів, особливостями їх пакування (тара, упаковка), рівнем готовності товарів до продажу, розміром покупок, застосуванням тих чи інших методів продажу товарів і т.п.

Завантажити матеріал