Автор: Скуйбіда Валентина Анатоліївна

У сучасному світі дуже важливо вміти не тільки засвоювати певні знання, а й оперувати ними, застосовувати їх у розв’язанні як життєвих, так і професійних проблем, мислити творчо, неординарно, креативно. Основи цієї здатності слід закладати з дошкільного віку. Зокрема, застосовуючи наукову технологію розвитку творчості — ТВРЗ (теорію розв’язання винахідницьких завдань). Серед її головних принципів — навчання дітей розв’язувати суперечності, застосовувати системний підхід, тобто бачити навколишній світ у взаємозв’язку всіх його компонентів, знаходити резерви для творчого виконання завдання.

Завантажити матеріал