Одним із основних завдань логопедичної служби в школі є допомога учням, що мають недоліки мовлення і, внаслідок цього, не встигають у  навчанні. Ця проблема стає все гострішою і призводить до значних труднощів під час навчання грамоти, перешкоджає успішному засвоєнню дітьми української мови та мови взагалі.

Даний робочий зошит носить чисто практичний характер і являє собою комплект дидактичного матеріалу в основному для індивідуальної роботи, спрямованої на розвиток фонематичного сприймання, звукового аналізу, розрізнення парних дзвінких та глухих приголосних при вимові та на письмі, на засвоєння на практиці правопису слів з сумнівними дзвінкими – глухими приголосними.

Запропоновані вправи поєднують взаємодію мовленнєвого, мовнорухового, слухового, зорового, рухового аналізаторів: плескання, тупання, малювання контурів букв у повітрі, штриховка і т.д.

 

 Завантажити матеріал