Автор: Міщук Лариса Миколаївна

  Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя іноземної мови

У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає . Вони необхідні і вдома, і на робочому місці.

У Державному стандарті освіти – системі основних показників , що є складовими державної норми освіченості  – визначено перелік компетентностей : громадянська, здоров’язбережувальна, комунікативна, загальнокультурна, інформаційно-комунікаційна, предметно-технологічна, соціальна, галузева, предметна мистецька.

завантажити матеріал