Автор: Чудасова Лілія Василівна

Освітній процес потребує нових підходів, технологій, методик у роботі сучасного викладача. На мою думку, однією з таких педагогічних технологій є проектна технологія, що дає можливість якнайповніше реалізувати поставлену суспільством мету, майже універсальна для вивчення будь-яких дисциплін і спрямована на здобуття учнем необхідного у повсякденному житті досвіду.

Завантажити матеріал