Автор: Рєпнікова Алла Миколаївна

Мета: сформувати поняття про значення дихання як процесу, необхідного для життя; пояснити різницю між зовнішнім і внутрішнім диханням, вивчити будову і функції органів дихання, переконати учнів, що між будовою і функціями є нерозривний зв’язок;

сприяти розвитку вміння виділяти основне з текстового матеріалу, висловлювати та обгрунтовувати думки;

виховувати самостійність учнів, культуру поведінки.

Основні поняття і терміни: зовнішнє, внутрішнє дихання, аеробне, анаеробне дихання, дихальні шляхи, органи дихання.

Обладнання: таблиці із зображенням органів дихання хребетних тварин, таблиця «Органи дихання», схема «Етапи дихання», моделі легень, гортані.

Завантажити матеріал