Автор: Гаєвська Валентина Миколаївна

Мета: ознайомити учнів з Червоною книгою України; чинниками, що впливають на життя рослин, засобами збереження й охорони тварин і рослин;

навчати дітей бачити красу навколишнього світу;спрямовувати дітей на  досягнення загальнолюдських ідеалів, духовних цінностей;встановлювати зв’язки в природі, формулювати пізнавальні запитання;

розвивати спостережливість, уяву, кмітливість, творче уявлення дитини,неординарне мислення, уміння приймати нестандартні рішення;

виховувати комунікабельність, самостійність, екологічну культуру, бажання шанобливо і гуманно ставитися  до  живої природи;виховувати впевненість  кожного учня у своїх діях під час пізнавальної діяльності, здатність співпрацювати.

Завантажити матеріал