Автор: Лосєва Людмила Борисівна

Провідна ідея досвіду з формування продуктивного характеру навчальної діяльності учнів у процесі вивчення фізичних явищ – це компетентісно-орієнтоване навчання, яке спирається на широкі можливості самостійного здобуття знань і їх практичного застосування. Блочна подача навчального матеріалу з застосуванням лекційно-семінарсько-залікової організації навчального процесу, інноваційних методик та інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість збільшити час на самостійну роботу учнів, поступового переведення їх із «зони найближчого розвитку» в «зону актуального розвитку» в індивідуальному темпі, який відповідає внутрішнім умовам мислення конкретної дитини. Питання теми групуються так, щоб учні декілька разів поверталися до вивчених явищ і процесів з поглибленням окремих питань та повторенням основних закономірностей на більш високому рівні труднощів. Проблемність та евристичність викладення вимагає від учнів осмислення зв’язків між фізичними явищами та процесами. Система методичних прийомів і засобів, привчає учнів не тільки ефективно здобувати нові знання, а й критично і ретельно досліджувати нову інформацію, перетворювати її на значущі ідеї.

Завантажити матеріал