Автор: Курило Тамара Миколаївна

Метою вивчення хімії є розвиток мислення учнів, формування їхніх знань, умінь та навичок. Це завдання здійснюється на всіх етапах навчання: під час постановки та визначення пізнавальної задачі, у ході сприйняття учнями нового матеріалу,  під час виконання лабораторних дослідів та практичних робіт, у процесі узагальнення та формулювання хімічних законів, понять, правил, під час розв’язання задач. Особливість навчання хімії полягає у тому, що всі учні повинні вивчити хімічну мову зі спеціальною термінологією та поняттями, оволодіти не лише загальнонавчальними, а й спеціальними вміннями та навичками, а саме: навчитися працювати самостійно з додатковою літературою, проводити дослідницьку роботу та хімічний експеримент. Хімія – наука точна, складна і не для всіх доступна. Формули, коефіцієнти, рівняння реакцій

Завантажити матеріал