Автор: Курило Тамара Миколаївна

Історія знає багато вчених, імена яких широко відомі та глибоко шановані у всьому світі. До таких людей по праву належить ім’я українського фізика та хіміка Бекетова Миколи Миколайовича, який зробив неоціненний вклад в розвиток фізичної хімії взагалі та на Харківщині зокрема. У 1864 році Бекетов М.М. організував фізико-хімічний відділ при Харківському університеті. На ньому з 1865 року вперше, як самостійну наукову дисципліну, він читав курс фізичної хімії. Ним відкритий ряд активності металів, названий його ім’ям. Він дав формулювання закону діючих мас, першим добув чисті оксиди лужних металів Калію і Натрію, відкрив і описав метод відновлення металів з їх оксидів за допомогою алюмінію – алюмінотермію.

Завантажити матеріал