Автор: Онищук Світлана Лукашівна

        Завдання: розширити знання дітей про властивості повітря. Повітря є навколо нас, в усіх предметах, які нас оточують; воно прозоре, але його можна побачити і відчути за допомогою дослідів; повітря може бути чистим і брудним. Дати уявлення, що об’єм повітря залежить від температури, що повітря має вагу і це зумовлює його тиск на будь-який предмет. Дослідити властивості повітря, які пов’язані зі значними швидкостями його руху. Розвивати пізнавальні здібності дітей, вміння робити висновки, аналізувати. Виховувати бажання охороняти навколишнє середовище.

Завантажити матеріал