Автор: Мошаніна Вікторія Михайлівна

Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у педагогічних пацівників вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Якщо проаналізувати стан методичної роботи в ПТНЗ за останні  роки, стає очевидним, що сьогодні недостатньо бути викладачем або майстром виробничого навчання. Суспільство потребує педагога-дослідника, який вмів би діагностувати стан навчально – виробничої роботи навчального закладу. Методична робота має стати епіцентром складних стосунків усіх учасників освітньої діяльності. Ці та інші чинники визначають актуальність удосконалення організації  методичної роботи у  ПТНЗ.

Завантажити схему

Завантажити структуру

Форми колективної роботи

Завантажити матеріал