Автор: Синиця Тетяна Валеріївна

Система професійної освіти є складовою системи освіти України. Вона спрямована перш за все на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками з обраної галузі професійної діяльності.

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Завантажити матеріал