Автор: Павлюк Ірина Григорівна

 

 

Мета: Удосконалювати вміння учнів читати поетичні твори; повторити та

удосконалити знання учнів про голосні звуки; формувати аналітичні

уміння звуко-буквенного аналізу; формувати ключові компетентності

з використанням освітніх технологій;формувати вміння працювати за

зразком

Розвивати  комунікативні уміння; прагнення до розуміння краси в

природі;спостережливість, увагу;  словесну творчість учнів засобами

художнього слова.

Виховувати гуманні почуття, любов до природи, бережливого

ставлення до навколишнього світу. Сприяти вихованню дружби,
взаємодопомоги,  взаємоповаги.

Завантажити матеріал