Автор: Лукащук Наталія Іванівна

Мета: Викликати інтерес до літературної казки. Розширити знання учнів про життя та творчість Л. Українки. Вчити аналізувати детально текст: оцінювати

вчинки персонажів твору, визначати мотиви їхньої поведінки, знаходити зображально – виражальні засоби опису героїв, визначати головну думку твору,

відшукувати влучні слова та вислови. Розвивати мовлення, пам’ять, мислення, спостережливість. Виховувати любов до творчості Л. Українки.

Завантажити матеріал