Автор: Проценко Валентина Миколаївна

Мета уроку:

 Навчальна : поглибити знання учнів про ділове мовлення; ознайомити учнів з призначенням та формою заяв, навчити  складати заяву, правильно її оформляти;

Корекційно-розвивальна: корегувати довготривалу пам’ять на основі роботи з діловими паперами; розвивати усне й писемне мовлення, навички роботи у групах;  збагачувати словниковий запас лексикою ділового стилю мовлення; удосконалювати орфографічні й пунктуаційні вміння й навички учнів;

Виховна: виховувати мовленнєву культуру, патріотичні почуття, бажання творити добро.

 

Завантажити матеріал