Автор: Попова Вікторія Владиленівна

Методика викладання дисципліни мають великий вплив на сприйняття студентами матеріалу,  його засвоєння та використання на практиці.

У наш час значну увагу приділяють методикам, в яких в першу чергу притаманні активні форми навчання: ігрові, проблемні, з використання інформаційних технологій.

На відміну від традиційної моделі, коли матеріал надається у “готовому вигляді”, а студент вступає у ролі “об’єкта” навчання (отримує певну інформацію від викладача і повинен засвоїти  та підтвердити її), інноваційні методики з використання інформаційних технологій надають можливість повністю розкрити потенціал студентів, заохотити до навчання, спонукати до пошукової діяльності, стимулювати пізнавальну активність та самостійність.

Завантажити матеріал