Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти Договір.

Договір буде вважатися укладеним, коли Замовник надав Виконавцю на умовах цього Договору навчальний матеріал із метою розміщення його на ресурсі ВИКОНАВЦЯ.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР  ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

а) ЗАМОВНИК — це володілець виключних авторських прав на навчальний(і) матеріал(и), який звертається до ВИКОНАВЦЯ з метою розміщення свого навчального(их) матеріалу(ів) на ресурсі ВИКОНАВЦЯ та надає дозвіл на використання всього або будь-якої частки навчального(их) матеріалу(ів), розміщеного(их) на ресурсах, шляхом його(їх) відтворення та\або розповсюдження в електронному та паперовому форматі та на визначені даним Договором форми та способи використання розміщеного(их) на ресурсах навчального(их) матеріалу(ів).

б) ВИКОНАВЕЦЬ на умовах цього Договору розміщує навчальний(і) матеріал(и) шляхом його (їх) відтворення та\або розповсюдження в елктронному та паперовому форматі за допомогою ресурсів ВИКОНАВЦЯ.  За цим Договором ВИКОНАВЕЦЬ має право (дозвіл) на використання всього або будь-якої частки навчального(их) матеріалу(ів), розміщеного(их) на ресурсах, шляхом його(їх) відтворення та\або розповсюдження в електронному та паперовому форматі та на визначені даним Договором форми та способи використання розміщеного(их) на ресурсах навчального(их) матеріалу(ів);

1. Основні поняття:

1.1. «Навчальний матеріал» — файли, які відповідають тематиці ресурсів в текстовому, графічному, аудіо- та відеоформатах;

1.2. «Ресурси» — сукупність веб-сайтів ВИКОНАВЦЯ, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані за змістом та навігацією.

2. Замовник(и):

2.1. гарантує, що володіє авторськими правами на матеріал(и), який(і) він бажає розмістити на ресурсах;

2.2. гарантує, що наданий(і) ним матеріал(и) не порушує(ють) чинного законодавства;

2.3. дає згоду на участь його матеріалу(ів) у тематичних конкурсах.

2.4. дає згоду на використання всього або будь-якої частки матеріалу(ів), розміщених на ресурсах, шляхом їх відтворення та\або розповсюдження в електронному та паперовому форматі та на визначені даним Договором форми та способи використання розміщеного(их) на ресурсах навчального(их) матеріалу(ів);

2.5. дає згоду на отримання електронного розсилу.

3. Виконавець:

3.1. розміщує матеріал(и) ЗАМОВНИКА на ресурсах;

3.2. має право відмовити ЗАМОВНИКУ в розміщенні матеріалу(ів), якщо цей(ці) матеріал(и) не відповідає(ють) тематиці ресурсів;

3.3. має право на використання навчальних матеріалів та будь-якої їх частки, які розміщених на ресурсах, шляхом їх відтворення та\або розповсюдження в електронному та паперовому форматі;

3.4. має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією їх на ресурсах.

4. Інші умови:

4.1. ЗАМОВНИК(И) та ВИКОНАВЕЦЬ домовились, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» виключно з метою і в рамках виконання вимог законодавства про авторські та суміжні права та податкового законодавства, надають одне одному згоду на обробку та використання власних персональних даних, це зокрема: паспортні дані, ідентифікаційний код, дані про освіту та інші персональні дані.

ЗАМОВНИК(И) — отримувач інших інформаційних послуг 

ВИКОНАВЕЦЬ — ФО-П Мосієнко М.В.