Автор: Висоцька Людмила Євгеніївна

В інформаційному суспільстві інформація визнається найціннішим ресурсом. Саме вона надає сьогодні особистості більше можливостей щодо підвищення власного загальнокультурного й професійного рівня впродовж усього життя. При зміні стількох  соціальних, технологічних і культурних параметрів одночасно відбуваються радикальні зміни на всіх цих рівнях суспільства, зокрема і освіті. Змін зазнає методологія освіти, сучасне техніко-технологічне забезпечення навчального і виховного процесу, методи навчання, рівень самостійності й траєкторія отримання знань, вид і режим навчальної діяльності, процес планування професійної кар’єри.

 

Завантажити матеріал