Автор: Воскобойник Віра Іванівна

Мета: Сформувати в учнів знання  про рівнобедрений трикутник, знати означення, назви сторін,види трикутників. Вивчити теорему про рівність кутів рівнобедреного трикутника при основі,вміти доводити теорему. Формувати в учнів уміння і навички застосовувати здобуті знання  до розв’язування задач. Розвивати логічне мислення та мовлення. Прививати інтерес до предмета, його історичного минулого.

Завантажити матеріал