Автор: Сергєєва Ірина Миколаївна

 

Мета: познайомити учнів з правильними багатокутниками, забезпечити засвоєння знань про платонові тіла; поглибити  знання про взаємозв’язок будови і форми багатокутників, навчити виготовляти модулі додекаедра та складати його;

розвивати творчу активність та пізнавальні інтереси учнів; сприяти формуванню уявлення вихованців про зв’язок теорії і практики; продовжити формувати вміння працювати з малюнками, таблицями;

сприяти формуванню естетичних взаємин в колективі (доброзичливості, взаємоповаги, справедливості).

Терміни і поняття: багатокутник, тетраедр, гексаедр, октаедр, додекаедр, ікосаедр, геометричне тіло, геометрична фігура.

Міжпредметні зв’язки: у змісті заняття враховані вимоги Держстандарту початкової загальної освіти в галузях «Математика», «Технології», «Мистецтво», «Людина і світ».

Завантажити матеріал