Автор: Висоцька Оксана Іванівна

Мета:   Ключові компетентності: формувати вміння вчитися (розмірковувати, запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал , виділяти під час читання і слухання важливі за змістом слова).

Загально-культурні: розвивати норми культури мовлення.

Здоров”язберігаюча компетентність–формування основ культури здоров’я під час читання та письма.

Інформаційно – комунікативні компетенції: формувати вміння працювати з текстовою інформацією.

Предметні компетентності : вчити учнів писати велику букву Р («ер»), закріплювати їх уміння з’єднувати букви в словах, виконувати звуко-складові моделі, списувати з друкованого шрифту; розви­вати усне зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас; розвивати дрібну моторику; виховувати у дітей охайність, старанність, дисциплінованість, інтерес до навчання.

Завантажити матеріал