Пропонуємо методику, призначену для оцінювання переважання адміністраторських або лідерських (організаторських і комунікативних) здібностей.

Інструкція

Ретельно подумавши над висловлюваннями, намагайтеся визначити за 11-бальною шкалою (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ступінь вашої згоди з кожним із них. Зафіксуйте результати ваших роздумів у відповідних клітинах реєстраційного бланка. Майте на увазі, що 10 тут означає повну згоду з висловлюванням, 0 — повну незгоду, 5 — згода наполовину. Решта ступеня згоди розта- шовуються по висхідній від 0 до 5 і від 5 до 10 відповідно.

Реєстраційний бланк до тесту «Адміністратор або лідер?»

ШкалаБалиВсього балів%
 Л (лідер) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19  
 А (адміністратор) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20  

 

Обробка результатів

1. Підсумуйте всі бали за шкалою Л (непарні висловлю- вання) в реєстраційному бланку, підсумок запишіть.

2. Ту ж операцію виконайте зі шкалою А, підсумок запишіть.

3. Ставлення Л / А відображає співвідношення у вашій діяльності рис лідера та адміністратора. Наприклад: Л = 90, А = 60 означає, що ви на 60% лідер і на 40% адміністратор.

4. Спробуйте відобразити результати вашої самооцінки на діаграмі, де слід відкласти значення за шкалою Л на горизонтальній лінії, за шкалою А — на вертикальній.

 1

Провівши від отриманих точок перпендикуляри, ви знайдете свою точку.

Тест

 

1. Я довіряю людям.
012345678910
2. Я вважаю, що про вирішення своїх соціальнопобутових проблем повинні дбати самі працівники, а не їхні керівники.
012345678910
3. Я за те, щоб члени трудових колективів самі обирали собі керівників.
012345678910
4. Коли це необхідно, я вмію змусити людей «крутитися».
012345678910
5. Люди добре знають, що я вмію зберігати таємниці, які довірили мені.
012345678910
6. Усі люди хочуть одного влади, і я не виняток.
012345678910
7. Я схильний і готовий заступитися за членів колективу щоразу, коли з ними обходяться несправедливо.
012345678910
8. Думаю, що в інтересах справи людям вигідніше мати керівником непохитну й жорстоку (безжальну) особу.
012345678910
9. Я за повну гласність.
012345678910
10. Я згоден із тим, що головним для досягнення успіху в управлінні є вміння будьякими засобами примусити людей виконувати корисну роботу.
012345678910
11. Я можу спрацьовуватися навіть з тими людьми, які мені не до душі.
012345678910
12. Я віддаю команди, розпорядження, накази, вказівки всім підлеглим в однаковій формі.
012345678910
13. Я схильний і здатний використовувати в інтересах справи думки, протилежні до мого погляду.
012345678910
14. Моє глибоке переконання полягає в тому, що успішним може бути лише той керівник, якого бояться.
012345678910
15. Мені здається, що я добре знаю загальні потреби і проблеми свого колективу.
012345678910
16. Мені легше керувати людьми, коли я знаю те, що вони не хотіли б афішувати.
012345678910
17. Я особисто зацікавлений у тому, щоб загальні проблеми і труднощі членів того колективу, у якому я працюю, вирішилися.
012345678910
18. Я впевнений, що страх покарання —  сильний  стимул  для  будьякого  працівника, ніж очікування заохочення.
012345678910
19. Я відчуваю в собі здібності й готовність практично діяти для вирішення спільних справ колективу.
012345678910
20. Коли треба, я вмію поставити себе так, що люди погоджуються зі мною з побоювання наразитися на неприємність.
012345678910

 

Використані джерела

1. Методипсиходіагностикивсистеміпрофесійноговідбору:метод.посіб./Авт.-укладач:В.В.Синявський; уклад.: В. С. Скульська, М. А. Міропольська, Н. В. Ортікова; під заг. ред. В. В. Синявського. — Київ: ДЦЗ, 2006. — 241 с.

2. http://www.kutp.gubkin.ru/testkt.htm

Управління освітою №1 2017