Психолого-педагогічне тренінгове заняття

Сукупність методик оптимальної організації часу для виконання поточних завдань, проектів і календарних подій називають тайм-менеджментом. Типовими підходами в управлінні часом є постановка пріоритетів, розбиття великих завдань і проектів на окремі дії та делегування іншим людям. Автор статті пропонує розробку тренінгового заняття для педагогів на- вчального закладу з метою ефективної організації свого робочого часу.

 

Мета: надати інформацію педпрацівникам про поняття «тайм­менеджмент» та особливості грамотної організації робочого часу.

 

No з/п Вид діяльності Час Інструментарій
1Вступ1 хв
2Вправа на знайомство «Я та моя посада»7 хвМ’ячик, бейджики, фло­ мастери
3Очікування «Кошик очікувань та ялинка реалізованих сподівань»5 хвСтікери, аркуш ватману, фломастери
4Правила роботи групи3 хвАркуш ватману, маркери
5Мозковий штурм «Тайм­менеджмент»5 хвКольоровий папір, скотч, фломастери
6Робота в групах «Мій робочий день у часовому вимірі»15 хв3 аркуші паперу формату А3, фломастери
7Групове обговорення «Основні часопоглиначі»8 хвАркуші паперу формату А3, фломастери
8Вправа на самоаналіз «Задзеркалля»7 хвАркуші паперу формату А4, фломастери
9Рефлексія «Ялинка реалізованих сподівань»9 хв

 

 

Хід тренінгового заняття

 

 1. Вступ

Озвучити тему, мету тренінгового заняття.

 1. Вправа «Я та моя посада»

На бейджиках учасники заняття пишуть своє ім’я, а потім, озвучуючи його, називають будь­яке слово, яке асоціюється з їхньою по­ садою. Слово має починатися на першу літеру імені учасника. Передають естафету іншому учаснику по колу.

 1. Очікування «Кошик очікувань»

Кожен учасник отримує символічну ялинкову іграшку (аркуш), на якій пише очікування від тренінгового заняття, озвучуючи написане, кладе до символічного кошика.

 1. Правила роботи групи

Тренер ознайомлює учасників із правилами ро­ боти групи, заздалегідь підготовленими.

 1. Мозковий штурм «Тайм-менеджмент»

Учасники висловлюють свої думки щодо поняття «тайм­менеджмент». Тренер записує всі висловлювання. Підбиває підсумки.

 

Тайм-менеджмент (з англ. — управління часом) — це сукупність методик оптималь­ ної організації часу для виконання поточних завдань, проектів і календарних подій.

 1. Робота в групах «Мій робочий день у часо- вому вимірі»

Учасники групи об’єднуються у три команди за кольором буклетів. Необхідно скласти алгоритм «Використання робочого часу», презентуючи їх.

 1. Групове обговорення «Основні часопоглиначі»

Запитання: «Як ви вважаєте, що найбільше вам заважає в оптимальному використанні часу?».

Висновок: є внутрішні часопоглиначі та зовнішні.

 

Основні часопоглиначі   Внутрішні: — невміння відмовляти і говорити «ні»;
— звичка хапатися за все й одразу;
— неправильна оцінка термінів та обсягів роботи;
— бажання завжди бути корисним і допомагати всім;
— природна повільність;
— відсутність звички вести системні записи; — надмірна товариськість;
— небажання встановлювати дедлайни для завдання/роботи;
— звичка приступати до роботи, не забезпечивши себе всім необхідним;
— невміння розставляти пріоритети; — брак відпочинку (постійний сонно­віджатий стан);
— звичка цілком покладатися на пам’ять;
— природна неуважність;
— звичка відкладати щоденні справи на вечір; — невміння стежити за виконанням програм і планів.   Перешкоди зовнішні — це плоди нашого шкіль- ного та сімейного оточення; люди і події, які відволікають увагу і позбавляють контролю над часом: — затримка під час виходу із дому (ключі забу­вали вдома?); — затримка в дорозі (черга на маршрутку);
— балаканина з колегами (ніби комунікація); — несправності з комп’ютером і доступом до Інтернету;
— наради; — пошук папок, ручок тощо (пошук чашки для кави) тощо.

 

 1. Вправа на самоаналіз «Задзеркалля»

Учасникам пропонують намалювати: особисте «Я»; «Я» — очима колег; «Я» в сім’ї, додавши 5 найбільших цілей у своєму житті.

 1. Рефлексія «Ялинка реалізованих сподівань»

Учасники тренінгового заняття висловлюють власну думку щодо набутого досвіду, настрою за результатами тренінгового заняття та перевішують свою «іграшку» з ко­ шика на ялинку залежно від реалізованих сподівань.

 

Використані джерела

 1. Майсюра О. М. Про ефективність використання особистого часу (до питання тайм­менеджменту) // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — No 2 (104). — С. 196—200.
 2. Трейси Брайан. Результативный тайм­менеджмент: эффективная методика управления собственным вре­менем / Пер. с англ. А. Евтеева. — М.: СмартБук, 2007. — 79с.
 1. Четверик В. М. Методичні підходи щодо аналізу та прогнозування рівня розвитку персоналу // Формування ринкових відносин в Україні. — 2010. — No 5 (108). — С. 185—188.

 

Лілія ГРИЦЕНКО,

соціальний педагог Коротичанського ліцею, Харківська обл.

Соціальний-педагог №2 2017