газета «Завуч» 9

Усе під контролем! Автоматизована програма контролю знань та навчальних досягнень учнів.

Із запровадженням в Україні Болонської системи навчання та оцінювання виникла потреба в уведенні в навчальний процес різноманітних тестів і тестових систем. Розуміючи необхідність у їх запровадженні, освітяни з Одеси розробили власну програму автоматизованого моніторингу рівня навчальних досягнень учнів. Ця програма дає змогу вчителям продуктивно розподіляти робочий час й ефективно здійснювати контроль якості засвоєння навчального матеріалу.

Виховання моральних цінностей

Матеріали дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу, головною метою якої є розробка та апробація моделі виховання в учнів моральних цінностей у навчальній та позаурочній діяльності.

Хімічний Олімп: як його досягнути. Роль надпредметних компетентностей у підготовці учнів до ЗНО з хімії

Аналіз проблем, пов’язаних із підготовкою до ЗНО з хімії. Що таке надпредметні навчальні компетентності? Прийоми та форми роботи з учнями щодо оволодіння надпредметними компетентностями.

 газета «Завуч» 10

Тема номеру «Модернізація системи методичної роботи в умовах реформування освіти». Матеріали для заступників директорів НВР загальноосвітніх навчальних закладів.

Впровадження інноваційних технологій, форм, методів та прийомів у систему методичної роботи з педагогічними кадрами.

Вимоги безпеки для учнів під час канікул

Використання педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів цих методичних матеріалів під час проведення інструктажів з урахуванням вікових особливостей учнів дозволить ознайомити їх з ризиками та  небезпекою, що можуть очікувати під час канікул, та запобігти виникненню нещасних випадків.

газета «Завуч»